Naar boven

Privacy

Hemmes Schoenen, gevestigd aan Zuiderbuurt 5 Drachten

Email: bosm0937@planet.nl
Telefoon: 0512 - 513380
9203 CS Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hemmesschoenen.nl

Zuiderbuurt 5 Drachten, 0512 - 513380
Jelmer Bosma is de Functionaris Gegevensbescherming van Hemmes schoenen Hij/zij is te bereiken via bosm0937@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hemmes Schoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Verkoop gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bosm0937@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hemmes Schoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Facturatie (indien van toepassing)

- Analyse verkopen

Geautomatiseerde besluitvorming
Hemmes Schoenen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hemmes Schoenen) tussen zit. Hemmes Schoenen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Software: Sisow

Doel: online betalingsverkeer regelen

Effect: gegevens uitsluitend gebruikt voor betaling aankoop schoenen via webshop

Software: Next Chapter

Doel: het aankopen van schoenen via de webshop

Effect: door aankoop worden adresgegevens opgeslagen voor facturatie en verzending

Software: Myparcel

Doel: het verzenden van schoenen aangekocht via de webshop

Effect: adresgegevens worden opgeslagen voor het verzenden van schoenen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hemmes Schoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven

Adres -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven

Verkoopgegevens -> Op basis van verkoop / inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven


Delen van persoonsgegevens met derden
Hemmes Schoenen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hemmes Schoenen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hemmes Schoenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies zijn nodig om de webshop te laten functioneren.
RequestVerificationToken Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen. Vervalt na sessie 
ASP.NET_SessionId Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Vervalt na sessie
Language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op. Vervalt na 1 jaar 
nc_session Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Vervalt na 2914602 dagen

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Vervalt na 2 jaar 
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Vervalt na 1 dag
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Vervalt na 1 dag
History.store Bevat een bezoekers-ID - Dit wordt gebruikt om de navigatie en interactie van bezoekers op de website bij te houden voor interne website-optimalisatie. Vervalt na sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bosm0937@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hemmes Schoenen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hemmes Schoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hemmes Schoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bosm0937@planet.nl