Naar boven

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Hemmes Schoenen
Zuiderbuurt 5
9203 CS Drachten
Telefoon: 0512-513380

Email: hemmesschoenen@planet.nl

Website: www.hemmesschoenen.nl

KvK 62130293

Btw-nr. 854672503B01

Bankrekening NL92 ABNA 0495 7424 30

Bereikbaar op:

Maandag 13.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 18.00
Woensdag 09.30 – 18.00
Donderdag 09.30 – 21.00
Vrijdag 09.30 – 18.00
Zaterdag 09.30 – 17.00
Zondag Gesloten


Artikel 2 - Toepasselijk recht

Op alle bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden en uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 3 – Bestellen/leveren

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien u het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door ons bevestigd via email.
Wij streven ernaar om het bestelde product binnen 48 uur op werkdagen te leveren.
Is dit niet mogelijk doordat het artikel niet op voorraad is, er om een andere reden vertraging is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 24 uur op werkdagen bericht. Er wordt een alternatief aangeboden of het geld wordt teruggestort.
Bij leveringen binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 5,95 bij een bedrag lager dan € 79.95. Bestellingen vanaf € 79.95 worden gratis verstuurd. Bij levering naar het buitenland nemen wij contact met u op.
Het bestelde artikel wordt per TNT post naar het afleveradres verzonden. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Als u niet bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel ons dan zo snel mogelijk via hemmesschoenen@planet.nl of 0512-513380 op de hoogte.
Eventuele onjuistheden van en door Hemmes Schoenen aan u vermelde gegevens moet u direct aan ons melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan ons heeft verstrekt.
Het artikel blijft eigendom van Hemmes Schoenen, totdat het artikel volledig is betaald. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Hemmes Schoenen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van het artikel gaat pas bij aflevering op u over.


Artikel 4 - Betalen

De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro´s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop.
Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, Hemmes Schoenen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer)fouten in haar website.
Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Hemmes Schoenen behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Betaling bij Hemmes Schoenen gaat via iDEAL of vooruitbetaling. iDEAL is een gezamenlijk initiatief van Rabobank, ABN AMRO, ING Bank en Postbank. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Iedereen met internetbankieren bij één van de deelnemende banken kan zonder aanmelding direct met iDEAL betalen. U betaalt binnen de vertrouwde betaalomgeving van uw bank en gebruikt daarbij dezelfde hulpmiddelen als bij het internetbankieren.
Hemmes Schoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.
Bij de iDEAL betalingen maakt Hemmes Schoenen gebruik van Sisow.
Deze internet payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd en beveiligd verstuurd. Als Sisow de betaling heeft ontvangen en gecontroleerd ontvangt Hemmes Schoenen een akkoord en wordt uw bestelling verwerkt.
In sommige gevallen kan om extra informatie worden gevraagd.
De orderbevestiging wordt verstuurd naar uw e-mail. Het is daarom belangrijk dat u het juiste e-mail adres opgeeft. Via de orderbevestiging geeft Hemmes Schoenen aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat de order is ontvangen.


Artikel 5 - Retourneren

U hebt een zichttermijn van 14 dagen op de dag van aflevering van de bestelling. Wij raden u aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren. De kosten van het retour sturen van een artikel zijn voor uw rekening.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet het product, in de originele en onbeschadigde verpakking aan Hemmes Schoenen geretourneerd worden.
Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld door zolen waarop gelopen is, dan neemt Hemmes Schoenen het artikel niet terug.
Na ontvangst en controle van de retourzending wordt u per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Het aankoopbedrag wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de e-mail door Hemmes Schoenen teruggestort.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via hemmesschoenen@planet.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw klacht reageren uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen.
Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. U kunt in dat geval de bestelling binnen 30 dagen gratis retourneren.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.
Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is, ontvangt u een vervangend product of in overleg uw betaling terug.
Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken; kale neuzen; kapotte ritsen; loslaten van studs en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn.
Indien sprake is van terugbetaling, zal Hemmes Schoenen het door u betaalde bedrag na retourzending binnen 5 werkdagen op gebruikte bankrekening terug storten.
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U betaalt dan 25 euro klachtgeld. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Voor nadere informatie over deze geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie is bindend.


Artikel 6 – Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.
Artikel 7 – Bescherming van persoonsgegevens

Hemmes Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Hemmes Schoenen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Hemmes Schoenen (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk mee te delen via hemmesschoenen@planet.nl fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Artikel 8 - Overmacht

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hemmes Schoenen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Hemmes Schoenen gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hemmes Schoenen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.